Theorie

Algemeen

Voordat je praktijkexamen kunt doen moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen. Als je daarvoor slaagt ontvang je een theoriecertificaat. Dat certificaat overhandig je bij het begin van het praktijkexamen, samen met enkele andere documenten.

Je mag alleen theorie-examen doen als je achttien jaar of ouder bent.

Theorie-examen

Het theorie-examen voor de personenauto bestaat uit drie onderdelen:

  • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen);
  • Een onderdeel over verkeersregel (30 vragen);
  • Een onderdeel over verkeersinzicht/risico's (10 vragen)

Verkeersinzicht en risico's

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen.

Gevaarherkenning

Het onderdeel gevaarherkenning is nieuw.

De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:

  • Remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);
  • Gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);
  • Of niets(dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

Wanneer geslaagd?

Het theorie-examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, open vragen en gedragskeuzevragen (bij gevaarherkenning).

De vragen worden gesteld bij beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt ze daarop ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Je slaagt voor het vernieuwde theorie-examen als:

  • je 13 vragen goed hebt(van de 25) van het onderdeel gevaarherkennning
  • je 35 vragen goed hebt(van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

Direct een certificaat

Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting vr de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direct mee. Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examen onderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst afgedrukt met alle examenonderwerpen(bijvoorbeeld 'verkeersborden', 'inhalen' of 'voorrangsregels').